MOROCCO 10 DAYS

฿87,900.00฿108,900.00

– ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมยี่ฐแล้ว
– เข้าชมด้านในสเหร่ากษัตริย์ฮัสชันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว
– ชุมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15
– เมืองสีฟ้า เชฟซาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง
– ชมโชว์แฟนตาเชีย เมืองมาราเกซ
– มีบริการอาหารไทย อาหารจีน
– บินดีสายการบิน EMIRATE เที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า

Discount:

Special offer

Description

- ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมยี่ฐแล้ว
- เข้าชมด้านในสเหร่ากษัตริย์ฮัสชันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว
- ชุมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15
- เมืองสีฟ้า เชฟซาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง
- ชมโชว์แฟนตาเชีย เมืองมาราเกซ
- มีบริการอาหารไทย อาหารจีน
- บินดีสายการบิน EMIRATE เที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า

Additional information

กำหนดเดินทาง 2566 (คณะ20ท่านข้ึนไป)

6 – 15 ต.ค, 20 – 29 ต.ค, 30 พ.ย – 9 ธ.ค, 22 – 31 ธ.ค, 29 ธ.ค – 7 ม.ค 67

ประเภภท

พักคู่ (บาท/ท่าน), พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 (บาท)

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม PDF

EG MOROCCO10D(EK)OCT-DEC23

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MOROCCO 10 DAYS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *